postheadericon Regulacja występowania mitoz

Regulacja występowania mitoz w populacjach komórek zróżnicowanych jest skomplikowana. Składa się bowiem z inicjowania mitozy oraz ze sprawnego przeprowadzania w czasie cyklu mitotycznego.

Nieco prostsza wydaje się być regulacja wzrostu komórek szybko rosnących (np. populacja rozrastająca się). Tutaj procesy regulacji spro-wadzają się tylko do sprawnego przeprowadzania w czasie poszczególnych etapów cyklu mitotycznego. Oba typy regulacji wiążą się z udziałem w tym procesie jądra i cytoplazmy oraz z czynnikami działającymi na komórki z zewnątrz. Poniżej zostanie omówiony obecny stan wiedzy na ten temat.

Leave a Reply