postheadericon Regulacja syntezy DNA

W cyklu mitotycznym każda prawidłowa komórka podwaja ilość swojego DNA. Dzieje się tak dlatego, aby komórki potomne mogły otrzymać dokładnie te same ilości materiału genetycznego.

Można zatem logicznie założyć, że regulowanie rozrostu komórek wiąże się z inicjowaniem i hamowaniem syntezy DNA. W większości bowiem komórek organizmu człowieka rozpoczęcie syntezy DNA prze-

sądzą o zakończeniu tej syntezy, o przejściu komórki przez fazę G2 i o rozpoczęciu mitozy. Rozumując dalej w ten sam sposób, dochodzimy do wniosku, że decyzja o podzieleniu się komórki zapada w fazie G1( przed rozpoczęciem syntezy DNA.

Leave a Reply