postheadericon Regulacja cytokinezy

Pobudzanie cytokinezy. Cytokininy obejmują grupę związków chemicznych, pochodnych 6-aminopuryny. Związki te działają stymulująco na cytokinezę. Odgrywają one szczególnie doniosłą rolę w regulacji wzrostu roślin, wyizolowano je jednak z bakterii i komórek ssaków. Ich działanie przejawia się znacznym pobudzeniem syntezy RNA i białek. Inhibitory syntezy obu tych związków hamują również występowanie efektów działania cytokininy. Z komórek ssaków wyizolowano głównie cyto- kininę typu izopentenyłoaminopuryny (IPA), która wchodzi w skład tRNA, wiążąc się z nim w pobliżu antykodonu.

Cytokininom przypisuje się następujące właściwości: 1. Umożliwiają wiązanie aminokwasów z tRNA, a tym samym decydują o prawidłowości działania tych związków w procesie syntezy białka.

Leave a Reply