postheadericon Receptor

Wiele nowych informacji uzyskano w ostatnim dziesięcioleciu na temat receptorów, których istnienie postulował już w 1909 r. Lanley obserwując blokujące działanie kurary na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Szczególną pomocą w badaniach nad lokalizacją i izolacją substancji receptorowej było wprowadzenie do doświadczeń preparatu nieodwracalnie i specyficznie wiążącego się z receptorem cholinergicznym. Preparatem tym jest wyizolowana z jadu węży a-bungarotoksyna. Zastosowanie znakowanej trytem 3Ha-BuTX, ujawniło że miejsce jej działania związane jest wyłącznie z błoną postsynaptyczną połączenia nerwowo- -mięśniowego mięśni szkieletowych. Działa ona w sposób podobny do działania kurary, tzn. uniemożliwia depolaryzację błony postsynaptycz- nej. Z badań elektrofizjologicznych wynika jednak, że a-BuTX blokuje więcej miejsc receptorowych, niż czyni to kurara.

Dane te umożliwiły wyizolowanie kompleksu receptor – BuTX i bio-chemiczne badania nad cząsteczką receptora. Doprowadziły one do stwierdzenia, że jest to białko o ciężarze cząsteczkowym około 80 000, występujące w formie tetramerów zawierających podjednostki o podanym ciężarze cząsteczkowym.

Leave a Reply