postheadericon Reakcja syntezy

Największą ilość informacji zgromadzono do chwili obecnej na temat syntezy i uwalniania acetylocholiny, badając złącza nerwowo-mięśniowe u kręgowców.

Jak się powszechnie przypuszcza, miejscem syntezy ACh jest peri- karion. Reakcja syntezy przebiega według następującego schematu: Acetylo-CoA + cholina = ACh + CoA a katalizatorem tej reakcji jest acetylaza cholinowa. Jednakże obecność wspomnianego enzymu stwierdzono wzdłuż całego aksonu, co wskazywałoby na możliwość syntezy ACh poza ciałem komórki. Sytuacja ta wydaje się logiczna w przypadku konieczności szybkiej resyntezy acetylocholiny po hydrolizie przez acetylocholineste- razę.

Leave a Reply