postheadericon Reakcja GvH ma wpływ immunosupresyjny

Reakcja GvH ma wpływ immunosupresyjny w stosunku do odpowiedzi immunologicznych gospodarza zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego. Mechanizm tego efektu immunosupresyjnego nie jest do końca poznany.

Na marginesie interakcji między komórkami rodzica i przedstawiciela pokolenia FI należy zaznaczyć, że przeszczep pochodzący od rodzica nie przeżywa w organizmie biorcy FI jak przeszczep izogeniczny. W pewnych przypadkach dochodzi nawet do jego odrzucenia. Zjawisko to nazwano „opornością hybrydy”. Według niektórych sugestii za zjawisko to odpowiedzialna jest obecność uwarunkowanych przez geny recesywne antygenów transplantacyjnych. Występowałyby one u rodziców, ale nie mogłyby się ujawniać u heterozygotycznych osobników z pokolenia FI. Inni badacze uważają, że „oporność hybrydy” jest odpowiednikiem poznanego in vitro zjawiska zwanego zahamowaniem allo- genicznym, które polega na hamowaniu rozwoju komórek przez kontakt z powierzchniami komórkowymi zawierającymi obce antygeny. Wykazano bowiem in vitro możliwość niszczenia komórek rodzica przez komórki pochodzące od osobnika z pokolenia FI bez widocznego udziału reakcji immunologicznych i nazwano to zjawisko zahamowaniem allo- genicznym. Nie można jednak na razie odpowiedzieć na pytanie, czy „oporność hybrydy” rzeczywiście jest in vivo odpowiednikiem zahamowania allogenicznego i czy to ostatnie zjawisko jest całkowicie procesem natury nieimmunologicznej.

One Response to “Reakcja GvH ma wpływ immunosupresyjny”

Leave a Reply