postheadericon Pyle

Uwaga: w nawiasach podano synonimy układowych. dysostosis man- dibulofacialis,

McKenzie zespól Downa, trisomia 21, mongolizm (6+9) osteopathia striata, Voorhoeve dysplasia fib-rosa, Jaffe, Lichtenstein progeria, wrodzona wiotkość skóry trisomia 17, 18 zespól Edwardsa (4+6+9) zespół Turnera (onychoosteo- dysplasia, mono- somia XO) lieurofibromato- sis, nerwiako- włókniakowa- tość, Reckiling- hausen

(6 + 8+9 + 10) cyfry w nawiasach odpowiadają grupom chorobowym oznaczonym W tabeli w chorobach wielo-

Za dysplazję w wielomiejscowych chorobach układowych przyjęto uważać zaburzenia rozwojowe tkanki kostnej zarówno pochodzenia chrzęstnego, jak i łączno- ikankowego.

Dystrofią nazywamy wrodzone zaburzenia metabolizmu lub składu tkanki kostnej, lub też patologię procesów biologicznych, które powodują mniejszą wartościowość i są przyczyną łatwego odkształcenia się pod wpływem sił zewnętrznych.

Wprawdzie w grupie wrodzonych chondrodyspłazji i osteodysplazji tkanka kostna jest również bardziej podatna na odkształcenia niż tkanka prawidłowa,

W dystrofiach patologiczne zmiany kostne polegają na odwapnieniu, przewap- nieniu, łamliwości, podatności na odkształcenie, zwłaszcza powierzchni stawowych,

Objawy dysplazji lub dystrofii kilku układów występują w wielu jednostkach chorobowych, dlatego ujęto je w osobnej grupie lub zaopatrzono objaśnieniami.

W przedstawionych tabelach nie uwzględniono wad i zmian chorobowych, w których stwierdza się odcinkowe, również wielomiejscowe zniekształcenia (braki, nadmiar, wadliwe ustawienie), obejmujące wszystkie układy (pochodzenie ekto-, mezo- i entodermalnego), chociażby nawet pojawiły one się na tle dziedzicznym.

Leave a Reply