postheadericon Przyczyny ognisk martwiczych

Przyczynami ognisk martwiczych najczęściej są urazy, mikrourazy, przeciążenie, zaburzenia ukrwienia powierzchni stawowych. W pierwszym okresie zmieniony odcinek chrząstki matowieje, traci elastyczność, wyraźnie odgranicza się od tkanek zdrowych. Proces obejmuje również część podchrzęstną tkanki kostnej. Z czasem następuje oddzielenie martwaka chrzęstno-kostnego, który może oderwać się i prze-

mieścić do jamy stawu. Od brzegów ubytku mogą odłamywać się fragmenty na-rastającej chrząstki, które czasami wzrastają do dużych rozmiarów. Pozostały odcinek chrząstki stawowej ulega zwyrodnieniu w następstwie uszkodzeń i wysięków.

Pierwsze dolegliwości są niewielkie i zwykle początek choroby wiąże się z nagłym zablokowaniem stawu już po oddzieleniu ciała wolnego. Oprócz ograniczenia ruchu i bólu pojawia się wysięk, później zaniki mięśniowe, po latach zmiany zwyrodnie- niowo-zniekształcające.

Na radiogramie może być widoczne soczewkowate przejaśnienie, ograniczające martwiczy fragment, albo wolne ciała w jamie stawu. Niekiedy ciało wolne lub ubytek powierzchni stawowej można uwidocznić dopiero na zdjęciach z użyciem kontrastu.

Kostno-chrzęstną martwicę oddzielającą należy odróżniać od: 1) chondromatosis – chrzęstnej metaplazji błony maziowej, przy czym’ powierzchnie chrzęstne są nie zmienione, a wolnych ciał jest bardzo dużo, i 2) wolnych ciał pourazowych.

W stadium początkowym choroby można zastosować odciążenie lub unierucho-mienie stawu dla uzyskania przyrośnięcia fragmentu. Oddzielony fragment można zespolić operacyjnie. Wolne ciała wymagają usunięcia, a łożysko dokładnego wy-równania brzegów z oddzielonych części chrząstki.

Leave a Reply