postheadericon Przeszczepy można podzielić na

Przeszczepy można podzielić na: przeszczepy autogeniczne, w ramach tego samego organizmu, przeszczepy izogeniczne – między osobnikami tego samego szczepu wsobnego lub między bliźniętami monozygotyczny- mi, przeszczepy allogeniczne – między osobnikami tego samego gatunku oraz przeszczepy ksenogeniczne, gdy dawca i biorca należą do różnych gatunków. Tylko dwa pierwsze typy przeszczepów nie ulegają odrzuceniu wskutek identyczności antygenów transplantacyjnych zawartych w przeszczepie i w organizmie biorcy. W ramach tego samego gatunku, poza bliźniętami, można teoretycznie znaleźć osobników identycznych pod względem antygenów transplantacyjnych, ale praktycznie zdarza się to bardzo rzadko.

Szczep wsobny zwierząt to taki, który przez 20 lub więcej pokoleń byl hodowany systemem kojarzenia brata z siostrą lub kojarzenia potomstwa z młodszym z rodziców. Współczynnik wsobności wynosi wtedy 0,99. Stopień homozygotyczności, czyli prawdopodobieństwo, że oba allele każdego genu danego osobnika są identyczne, określany jest za pomocą współczynnika hodowli krewniaczej, czyli tak zwanego współczynnika wsobności. Pierwsze szczepy wsobne myszy wyhodowali Little i Strong w latach 1915-1920, a obecnie jest około pół tysiąca różnych wsobnych szczepów mysich. Hodowla szczepów wsobnych w stosunku do wielu zwierząt napotyka jednak na pewne trudności.

Leave a Reply