postheadericon Przeciwciała skierowane przeciw poszczególnym antygenom

Na ogół stosuje się metodę, w której badamy odpowiedź, czyli trans-formację, tylko jednych (reagujących) limfocytów blokując zdolności do transformacji drugich (pobudzających) limfocytów używając na przykład mitomycyny. Jeszcze czulszym testem tego typu jest porównywanie odpowiedzi osobnika trzeciego w stosunku do komórek dawcy z od-powiedzią w stosunku do komórek biorcy. Wynik mieszanej hodowli limfocytarnej uważa się za dodatni, jeżeli odsetek transformujących lim-focytów będzie odpowiednio większy w porównaniu z grupą kontrolną (układ auto- lub izogeniczny).

Przeciwciała skierowane przeciw poszczególnym antygenom trans-plantacyjnym systemu HL-A mogą pojawić się u osób po wielokrotnych transfuzjach, u wieloródek, można je wyprodukować u ochotników po założeniu odpowiednich przeszczepów allogenicznych, a także w rzadkich przypadkach u odpowiednio uczulonych przedstawicieli naczelnych (na przykład u szympansa). Otrzymywanie monowalentnych surowic nie jest łatwe i często wymaga dodatkowej eliminacji niepożądanych przeciwciał.

Na pozór wydawałoby się, że całkowita zgodność pod względem an-tygenów transplantacyjnych systemu HL-A koreluje z ujemnym testem mieszanej hodowli limfocytarnej. Okazało się, że jeśli biorca i dawca są rodzeństwem, to rzeczywiście korelacja taka występuje, natomiast korelacji takiej nie ma w przypadku, gdy są oni nie spokrewnieni. Znaczy to, że w tym drugim przypadku przy zgodności serologicznej możemy otrzymać dodatni wynik mieszanej hodowli limfocytarnej. Było to pewnym zaskoczeniem dla transplantologów. Chociaż przeszczep od dawcy zgodnego pod względem antygenów systemu HL-A przeżywa lepiej niż w przypadku gdy nie ma tej zgodności, to jednak ujemny wynik mieszanej hodowli jest lepszą rękojmą łatwego przeżycia przeszczepu. Jest to o tyle kłopotliwe, że wynik serologicznego testu określającego antygeny transplantacyjne można otrzymać dosyć szybko, jeśli tylko dysponuje się odpowiednim zestawem surowic, natomiast na wynik mieszanej hodowli limfocytarnej trzeba czekać znacznie dłużej. Utrudnia to lub całkowicie uniemożliwia zastosowanie tego testu w przypadku przeszczepów pochodzących ze zwłok. Transplantolodzy stoją przed alternatywą: albo opracować metodę przedłużonej konserwacji żywych tkanek, albo stworzyć test, który badałby w krótszym czasie to, co ocenia mieszana hodowla limfocytarna.

Leave a Reply