postheadericon Pozagenetyczne przyczyny różnicowania

Jak wspomniano wyżej, główną rolę w procesie różnicowania odgrywa przestrojenie czynności genomu. Wspomniane we wstępie tego rozdziału nie związane z podziałami różnicowanie komórek, a także inne zjawiska, wskazują na możliwość istnienia uzupełniających mechanizmów dopro-wadzających do wystąpienia różnicowania.

U pierwotniaka (Paramecium) można mianowicie wykonać sztucznie, przez nacięcie, dodatkowy otwór gębowy. Wbrew pozorom sztuczny otwór gębowy nie zanika, a ponadto nie upośledza żywotności i pełnienia prawidłowych funkcji życiowych pierwotniaka. Najbardziej jednak frapującym wynikiem takiego doświadczenia jest duża trwałość sztucznie wytworzonej zmiany struktury komórki. Sztuczny otwór gębowy utrzymuje się przez szereg pokoleń pierwotniaka.

W procesie utrwalania i dziedziczenia sztucznie wywołanej cechy nie bierze udziału genom (jądro) komórki. Sztuczny otwór gębowy nie zanika bowiem nawet wtedy, gdy do posiadającej go komórki wszczepia się jądro pochodzące z komórki prawidłowej.

Leave a Reply