Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH URAZÓW MNOGICH U DZIECI

Mnogie zranienia u dzieci spowodowane są przeważnie zadziałaniem znacznej siły urazu bezpośredniego i obecnie zdarzają się częściej w związku z wzrastającym tempem mechanizacji i motoryzacji życia codziennego. Są one zwykle wynikiem wypadków drogowo-komunika- cyjnyćh, a także upadków z wysokości oraz niefortunnych kontaktów ze zwierzętami domowymi w warunkach życia wiejskiego, zwierzętami takimi jak koń, krowa. Najważniejszym i najistotniejszym zadaniem w tej grupie następstw urazów będzie przede wszystkim ratowanie życia, co związane jest w pierwszym rzędzie ze sprawną organizacją fachowej opieki lekarskiej w szpitalu.

Read the rest of this entry »

postheadericon Identyfikacja proglotydów

Trzeba podkreślić, że tasiemce pasożytujące w ustroju kobiety ciężarnej mogą przechodzić do płodu, uszkadzając go i wywołując tasiemczycę wrodzoną.

Read the rest of this entry »

postheadericon Typ Microsporidia

Typ Microsporidia obejmuje wewnątrzkomórkowe pasożyty różnych zwierząt kręgowych i bezkręgowców. Ostatnio udowodniono występowanie niektórych gatunków także u ludzi. Należą do najmniejszych pasożytów człowieka, o wymiarach 1,5-2 |um. U zwierząt opisano postacie wielkości 2-7 x 1,5-5 |jm. Na jednym biegunie komórki pierwotniaka występuje tzw. kanał biegunowy, w którym znajdują się charakterystyczne powrózki (coils) ich liczba pomaga w trudnej klasyfikacji gatunków. Biegun zawierający te struktury ma prawdopodobnie szczególne znaczenie przy wnikaniu pasożyta do komórki żywiciela.

Read the rest of this entry »

postheadericon Wieloodłamowe złamanie miednicy

Najczęściej popełnianym błędem, popełnianym zwłaszcza przez młodych niedoświadczonych kolegów, w niesieniu pomocy rannym dzieciom z wielorakimi uszkodzeniami polega na tym, że kwalifikację chorych przeprowadza się w zależności od miejsca zranienia, a nie od znaczenia fizjologicznego uszkodzonego narządu. Najczęstsze popełniane błędy dotyczą szczególnie tych przypadków, w których na plan pierwszy wybija się najbardziej widoczne następstwo urazu, jakim jest złamanie.

Read the rest of this entry »

postheadericon Istnienie pól tkliwości

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że istnienie pól tkliwości nie ma znaczenia diagnostycznego, ich rozmieszczenie zaś może wprowadzać w błąd. Tak więc nastrzyknięcie więzadła nadkolcowego w rejonie Lj-Sj hipertonicznym roztworem fizjologicznym soli może zwiększyć miejscowy ból oraz ból z przeniesienia w okolicy stawów krzyżowo-biodrowych, pośladków, a także na tylnej powierzchni ud. Podobnie może występować tylko tkliwość z przeniesienia. Górno-zewnętrzny kwadrat pośladka jest normalnie tkliwy przy głębokim ucisku. Po wstrzyknięciu hipertonicznego fizjologicznego roztworu soli w więzadło nadkolcowe kwadrat ten staje się wyjątkowo tkliwy co więcej, tkliwość przy ucisku dotyczy okolicy stawów krzyżowo-biodrowych oraz tylnej powierzchni uda. Nie powinno to skłaniać lekarza do myślenia, że przyczyna bólu leży głęboko, właśnie w tej okolicy. Myślenie takie jeszcze niedawno powodowało pomyłki diagnostyczne-rozpoznawano mylnie chorobę stawów krzyżowo-biodrowych (Mac Nab).

Read the rest of this entry »

postheadericon Trudności rozpoznawcze Pyle

Trudności rozpoznawcze mogą wyniknąć przy próbie sprecyzowania rozpoznania jednostek o podobnych objawach klinicznych i przebiegu, zwłaszcza w przypadkach przebiegających nietypowo, z dodatkowymi objawami, nietypowymi lub właściwymi dla szeregu grup chorobowych, np. współistnienie zespołu Mariana i Reckling- hausena, dysplazji chrzęstno-kostnej i stanu dysraficznego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Pielęgnowanie chorego

Natychmiastowe zdjęcie opatrunku gipsowego obowiązuje w każdym przypadku podejrzenia o zgorzel gazową lub powikłania ropne. Wskazaniem do kontroli opatrunku są objawy ucisku przez gips.

Read the rest of this entry »

postheadericon U owadów tułów

U owadów tułów zawsze składa się z 3 odcinków: przedtułowia (prothorax), śródtułowia (mesothorax) i zatułowia (metathorax). Każdy z tych odcinków pokryty jest chitynową płytką: grzbietową (tergum = notum), brzuszną (sternum) oraz dwiema płytkami bocznymi (pleurae). Na płytce grzbietowej śródtułowia mogą znajdować się szwy dzielące ją na tarczę (scutum) i tarczkę (scutellum) (ryc. 5.1). Owady latające mają na drugim i trzecim segmencie tułowia po parze skrzydeł. Skrzydła stanowią błoniaste wyrostki, usztywnione tzw. żyłkami, w których znajduje się he- molimfa oraz przebiegają tchawki i nerwy. U owadów dwuskrzydłych (Diptera) druga para skrzydeł jest zredukowana do buławkowatych tworów, zwanych przezmian-

Read the rest of this entry »

postheadericon Krwiak wewnątrzczaszkowy

Krwiak wewnątrzczaszkowy 3 jak i lecznicze bywa szczególnie utrudnione. Ze względu na przeciwwskazania do transportu, a także konieczność zaopatrzenia innych, ciężkich obrażeń, niemożliwe jest skierowanie takiego pacjenta na oddział neurochirurgiczny lub wykonanie niektórych badań dodatkowych (angiografii mózgowej lub tomografii komputerowej). Te właśnie dzieci, będące zwykle w ciężkim stanie, przedstawiają najtrudniejszy problem do rozwiązania w warunkach oddziału chirurgii dziecięcej, wymagają bowiem najczęściej szybkiego działania wielospecjalistycznego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Postawa poprawna ciała

Postawa poprawna ciała (prawidłowa) jest pojęciem umownym, zmienia się z wiekiem i zależy od czynników zawodowych zależna jest też od czynników genetycznych (typy somatyczne), rasowych i wielu różnych, nie zawsze uchwytnych. Badania postawy przeprowadzamy oglądając sylwetkę człowieka od tyłu, przodu i boku.

Read the rest of this entry »