Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon Wyrównywanie wstrząsu

W omawianiu wyrównywania wstrząsu podkreślono potrzebę uzgodnienia składu optymalnych wlewów profilaktycznych i w okresie pełnych objawów wstrząsu (stężenie roztworów glukozy, zestaw elektrolitów, leki przeciwkwasicze i odwadniające, sterydy, płyny białkowe) oraz zapewnienie zapasu tych leków dla przynajmniej dwu przypadków nagłych. Wobec nowych osiągnięć medycyny i zmian podejść do proble-mów wstrząsu dobrze byłoby upowszechnić te zagadnienia przez odpowiednie opracowania dla użytku lekarza praktyka. Podobnie należałoby upowszechniać osiągnięcia chirurgii w najcięższych grożących życiu urazach głowy, brzucha i klatki piersiowej. Udostępnienie konsultacji specjalistycznej uznano również za ważny czynnik usprawnienia leczenia. Uświadamianie społeczeństwa przez broszury i środki masowego przekazu w zakresie pierwszej pomocy w ciężkim urazie uznano za bardzo ważny element usprawnienia leczenia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Dolny odcinek lędźwiowy i górny krzyżowy

W dolnym odcinku lędźwiowym i górnym krzyżowym, rzadziej w innych, można zauważyć brak wyrostka kolczystego, jego zmniejszenie, miękkie uwypuklenie tej okolicy (spina bifida), przebarwienie, nadmierne uwłosienie, wrażliwość na dotyk.

Read the rest of this entry »

postheadericon Jałowa martwica

Jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, choroba Blounta (necrosis aseptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej „po turecku” (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Martwica ta jest łatwa do wyleczenia w okresie zmian wczesnych, a bardzo trudna w okresach zaawansowanych (III, IV). Podobne zmiany mogą powstać po uszkodzeniu chrząstki wzrostowej i w chorobach układowych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Obwody kończyn dolnych

Obwody kończyn dolnych. Badanie obwodów w poszczególnych odcinkach kończyn dolnych informuje o dynamice zaników mięśniowych, zwłaszcza gdy są one jednostronne. A więc:

Read the rest of this entry »

postheadericon Zarażenie postacią cysty

Cysta nieregularnie owalna, wielkości 5-14 pm, zawiera 1, 2 lub 4 jądra o strukturze jak u trofozoitu oraz wodniczki jodofilne i niestałe drobne ciałka chro- matoidalne.

Read the rest of this entry »

postheadericon Wrotami inwazji T. gondii

Wrotami inwazji T. gondii do organizmu człowieka jest najczęściej jama ustna (zarażenie per os). Z pokarmem pochodzenia zwierzęcego mogą dostać się postacie bradyzoitów w cystach lub tachyzoitów w pseudocystach, natomiast ze skażonym kałem zarażonego T. gondii kota – postacie sporozoitów w sporocystach. Uwalnianie postaci inwazyjnych (bradyzoity, tachyzoity, sporozoity) z tych struktur następuje prawdopodobnie w jelicie cienkim, gdzie pasożyt wybiórczo wnika do makrofagów oraz komórek siateczki lub śródbłonka i monocytów następnie przenosi się – tworząc pseudocysty np. w monocytach – do węzłów chłonnych, mięśni poprzecznie prążkowanych (także mięśnia sercowego) i gładkich, a także do ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego, gałki ocznej i innych narządów cysty wytwarza głównie w tkance mięśniowej i nerwowej. Rzadziej wrotami inwazji jest uszkodzona skóra (opisano u pracowników laboratoryjnych) lub błona śluzowa rec- tum (u homoseksualistów).

Read the rest of this entry »

postheadericon Rozważania dotyczące urazów wielonarządowych

Prof. Marek i Jego współpracownicy, Jaegerman i Kunz [16] w pracy Dzieci jako ofiary wypadków drogowych donoszą, iż „przedstawione wyniki analizy są częścią szerszego, będącego w przygotowaniu opracowania ogółu wypadków drogowych i ich ofiar z terenu województwa miejskiego krakowskiego”. Badania te podjęli we współpracy z wydziałem ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w ramach międzynarodowego programu koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wybór tego województwa dyktowała specyfika terenu, mały obszar, stosunkowo gęste zaludnienie, połączenie starego miasta i nowych dzielnic, skrzyżowanie ważnych szlaków tranzytowych i duży ruch turystyczny. Spośród kilku celów podjętego programu naukowego na czoło wybija się badanie wypadkowości wśród dzieci oraz poszukiwanie wskazali dla właściwych działań profilaktycznych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Umiejętność odróżniania tasiemca uzbrojonego

W wyniku reakcji na obecność pasożyta organizm żywiciela otacza larwę cienką łącznotkankową osłonką. Kształt i wielkość rozwiniętego wągra zależą od jego umiejscowienia. W mało spoistej tkance, jak np. w mózgu, przybiera kształt kulisty, osiągając średnicę ok. 10 mm, natomiast w mięśniach – wrzecionowaty, a jego rozmiary wahają się od 5 do 20 mm. Wągry T. solium wykazują wyraźnie większą, w porównaniu z wągrami T. saginata, skłonność do osiedlania się w przedniej części ciała żywiciela pośredniego. Przeżywalność wągrów u świni oblicza się na kilka lat, w tuszy zaś – ok. 40 dni.

Read the rest of this entry »

postheadericon W przebiegu pooperacyjnym

Po zabiegu operacyjnym i kontroli pozostałych narządów płukaliśmy bardzo dokładnie dużą ilością ciepłej soli fizjologicznej jamę otrzewnej, usuwając widoczne skrzepy krwi i wolne fragmenty tkanek, jamę brzuszną zamykaliśmy w zależności od wykonanego cięcia zwykle pojedynczymi szwami dexonowymi bez sączkowania.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przyczyny ognisk martwiczych

Przyczynami ognisk martwiczych najczęściej są urazy, mikrourazy, przeciążenie, zaburzenia ukrwienia powierzchni stawowych. W pierwszym okresie zmieniony odcinek chrząstki matowieje, traci elastyczność, wyraźnie odgranicza się od tkanek zdrowych. Proces obejmuje również część podchrzęstną tkanki kostnej. Z czasem następuje oddzielenie martwaka chrzęstno-kostnego, który może oderwać się i prze-

Read the rest of this entry »