postheadericon Populacja statyczna

W życiu pozapłodowym w wielu narządach komórki nie wykazują zupełnie aktywności mitotycznej. Komórki, które tracą zdolności podziałów ulegają specjalizacji i zaczynają się starzeć. Liczba komórek w tych narządach ustala się już w życiu płodowym. Narządy takie powiększają swoją masę w pierwszej fazie życia pozapłodowego, głównie albo wyłącznie na drodze przerostu komórek albo akrecji.

Populacja komórek, w której nie występuje komponenta rozrostowa wzrostu, nosi nazwę populacji statycznej lub starzejącej się. Populacje statyczne komórek znaleźć można w układzie nerwowym, siatkówce i mięśniach poprzecznie prążkowanych. Nie wszystkie komórki układu nerwowego należą do takiej populacji. Niektóre bowiem komórki glejowe w ciągu całego życia człowieka mogą pomnażać swoją ilość.

Leave a Reply