postheadericon Populacja rozrastająca się

Należą do niej komórki bardzo szybko rozmnażające się. Charakter wzrostu liczby komórek tej populacji jest eksponencjalny lub prawie eksponencjalny. W warunkach prawidłowych populacja rozrastających się komórek występuje u człowieka tylko we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego. Ten sam typ pomnażania liczby komórek występuje w przebiegu wzrostu złośliwych nowotworów, szczególnie we wczesnych fazach ich rozwoju.

Populacja wzrastająca. Przykładem populacji wzrastającej jest wzrost masy i objętości narządów w pierwszej fazie życia pozapłodowego (do okresu pokwitania). Wykres na ryc. 5 przedstawia szybkość wzrostu kilku narządów człowieka w tej fazie życia.

Podane poniżej przykłady wskazują, że w okresie wzrostu pozapło-dowego (między urodzeniem a pokwitaniem) rozrost komórek jest jeszcze intensywny. W okresie pokwitania liczba komórek nerki jest 6,5 raza większa niż liczba komórek tego narządu bezpośrednio po urodzeniu. Jeszcze bardziej intensywny wzrost liczby komórek występuje w trzustce, gdzie liczba komórek wzrasta w czasie wzrostu pozapłodowego 18,2 raza. Rozmnażanie komórek w różnych narządach jest szybsze bezpośrednio po urodzeniu, a później zmniejsza się (p. także wykres 4). Średnie wartości przyrostu liczby komórek w tym okresie życia wynoszą od 0,23%/dobę w nadnerczu do 0,45%/dobę w nerce.

One Response to “Populacja rozrastająca się”

Leave a Reply