postheadericon Pojawienie się kompetencji komórki

Pojawienie się kompetencji komórki wiąże się z wybiórczym przygo-towaniem określonych genów do derepresji.Polega to na tym,że określone, charakterystyczne dla danego stanu kompetencji, geny regulujące są uczynnione. W wyniku uczynnienia geny te doprowadzają do produkcji allosterycznego represora blokującego odpowiednie geny strukturalne. 

Derepresja genów strukturalnych następuje pod wpływem efektora, który może być identyczny z substancją indukującą. Konsekwencją takiej derepresji jest synteza mRNA i swoistych białek-enzymów, które kierują metabolizm komórki na tory określające proces różnicowania (ryc. 7).

Zanik kompetencji komórek układu reagującego jest równie ważny w procesie różnicowania, jak jej pojawienie się. Kompetencja zanika wskutek strawienia przez enzymy hydrolityczne białka allosteryczne- go – represora typowego dla danego stanu kompetencji.

Leave a Reply