postheadericon Podane wyżej rodzaje rozrostu

Podane wyżej rodzaje rozrostu można prześledzić na przykładzie zwiększania liczby komórek w czasie całego życia zwierzęcia doświad-czalnego. Badania tego typu, ze względów oczywistych, nie mogą być przeprowadzane na ludziach.

Określanie globalnej liczby komórek wchodzących w skład całego organizmu zwierzęcia, np. szczura, opiera się na założeniu stałej ilości DNA wchodzącego w skład jednego diploidalnego jądra. W rozważaniach takich nie bierze się również pod uwagę cytoplazmatycznego 

Leave a Reply