postheadericon Pień maciy

Liczba pierwotnych bocznych odgałęzień głównego pnia macicy jest ważną cechą rozpoznawczą gatunku: tasiemiec nieuzbrojony ma ich po każdej stronie 15-35 (przeciętnie 18), podczas gdy T. solium (p. niżej) tylko 7-15 (przeciętnie 9). Obecność dwupłatowego jajnika jest niepodważalną cechą T. saginata T. solium ma bowiem trzeci niewielki płat jajnika. Największej pewności podczas różnicowania dostarcza skoleks, który u T. solium jest uzbrojony. Składanie jaj odbywa się w dużej mierze dzięki ruchom aktywnym odrywających się od strobili proglotydów, które mają zdolność samodzielnego wypełzania z prostnicy i poruszania się w środowisku

Obliczono, że ok. 73 proglotydów opuszcza żywiciela czynnie, zaś 2/3 wydostaje się na zewnątrz z odchodami. Dziennie wydalanych jest pojedynczo zazwyczaj 5-

– 9 proglotydów, z zachowaniem rytmu dobowego – najczęściej między godziną 15 i 20. Tryb ten może zostać odwrócony u osób pracujących w nocy, a odpoczywających w dzień. Wymienione właściwości biologiczne T. saginata mogą służyć za dodatkowe kryterium pozwalające odróżnić tasiemca nieuzbrojonego od uzbrojonego, podobnie jak pojedyncze odrywanie się i czynna wędrówka proglotydów T. saginata (proglotydy T. solium odrywają się po kilka i pozbawione są zdolności do samodzielnego poruszania się).

U T. saginata zdarzają się dość często odchylenia (anomalie) od opisanych powyżej cech dotyczących budowy i kształtu. Niekiedy spotyka się osobnika o rozdwojonej strobili lub o strobilach zrośniętych. W normalnym proglotydzie macicznym, mającym wymiary 2-2,5 X 0,5-1,2 cm, może znajdować się od 90 000 do 175 000 jaj. Długość życia formy dojrzałej oblicza się na 20-30 lat.

Leave a Reply