postheadericon Pielęgnowanie chorego

Natychmiastowe zdjęcie opatrunku gipsowego obowiązuje w każdym przypadku podejrzenia o zgorzel gazową lub powikłania ropne. Wskazaniem do kontroli opatrunku są objawy ucisku przez gips.

Pielęgnowanie chorego w opatrunku gipsowym polega na odpowiednim ułożeniu, zabezpieczającym przed pęknięciem nie wyschniętego gipsu. Następnie sprawdza się stan krążenia i ruchów palców oraz czy nie ma ucisku gipsu na wystające punkty kostne, naczynia i nerwy. Najwygodniejsze dla chorego unieruchomionego

Do ucisku gipsu dochodzi najczęściej w okolicy sklepienia stopy, jej bocznego brzegu, na pięcie, w okolicy kostek, rzepki, grzebieni biodrowych oraz na kości krzyżowej. Dużą wagę przywiązuje się do zmian barwy skóry i obrzęku palców, gdyż może to wskazywać na działanie ucisku upośledzającego krążenie krwi. Do największego obrzęku dochodzi w ciągu pierwszych 4 dni po zabiegu lub złamaniu. Przyczyną zaburzeń krążenia jest najczęściej obrzęk pourazowy.

Najczęściej mamy do czynienia z uciskiem na nerw strzałkowy, przebiegający tuż pod skórą i poniżej głowy strzałki na bocznej powierzchni goleni. Stały ucisk przez opatrunek gipsowy może doprowadzić do porażenia nerwu (brak zginania grzbietowego stopy oraz prostowania palców).

Chorym, którym wolno obciążać kończynę, wgipsowuje się obcas lub strzemię chroniące gips przed zniszczeniem. Ponieważ strzemię wydłuża nogę i doprowadza do przybierania nieprawidłowej postawy ciała, zleca się choremu podwyższenie obcasa w bucie nakładanym na zdrową nogę. Wbrew temu co się wydaje, chory unieruchomiony w dużym opatrunku gipsowym (gorset, gips biodrowy) zazwyczaj może, a często nawet powinien wykonywać większość codziennych czynności samoobsługi. Często może on też podejmować wiele innych czynności (szkoła, praca) bez szkody dla przebiegu gojenia się złamania.

Stosowanie opatrunków gipsowych szeroko umożliwia ambulatoryjne leczenie wielu chorób ortopedycznych. Po krótkim okresie pobytu w szpitalu wypisuje się chorych do domu i dolecza sposobem kontroli ambulatoryjnej i rehabilitacji.

Leave a Reply