postheadericon Pęknięciu śledziony i wątroby

W przypadku drugim (ryc. 1) pęknięciu śledziony towarzyszyło pęknięcie wątroby i dwunastnicy oraz stłuczenie i obrzęk płuca z jednoczesnym wieloodłamowym złamaniem kości udowej i głębokimi ranami kończyny górnej i głowy (tab. 1). Dziecko trafiło do szpitala we wstrząsie pourazowym z objawami krwotoku wewnętrznego (tab. 2). Zwracały uwagę: ból całej jamy brzusznej i podrażnienie otrzewnej oraz ból po lewej stronie klatki piersiowej. Po otwarciu jamy brzusznej usunięto pękniętą śledzionę i zeszyto pękniętą wątrobę. Po kilku dniach od operacji wystąpiły objawy krwotoku do przewodu pokarmowego. Podczas powtórnej laparotomii stwierdzono pęknięcie tylnej ściany dwunastnicy i krwotok tętniczy z jej naczyń. Zaopatrzenie tych zmian pozwoliło uzyskać szybką poprawę stanu chorego. Leczenie złamanej kości udowej ‘trwało 3 miesiące.

Trzeci pacjent (ryc. 1) obok pęknięcia śledziony doznał pęknięcia wątroby, obrażenia nerki i stłuczenia ściany klatki piersiowej oraz płuca lewego (tab. 1). Na początku choroby dominowały objawy wstrząsu pourazowego, do którego dołączył się wstrząs krwotoczny (tab. 2). Dziecko skarżyło się na ból brzucha, któremu towarzyszyło podrażnienie otrzewnej oraz ból lewej połowy klatki piersiowej. Szmery oddechowe po lewej stronie klatki piersiowej były osłabione, a wypuk przytłumiony. W związku z narastającymi objawami krwotoku wewnętrznego otwarto jamę brzuszną i usunięto uszkodzoną śledzionę.

Leave a Reply