postheadericon Umiejętność odróżniania tasiemca uzbrojonego

W wyniku reakcji na obecność pasożyta organizm żywiciela otacza larwę cienką łącznotkankową osłonką. Kształt i wielkość rozwiniętego wągra zależą od jego umiejscowienia. W mało spoistej tkance, jak np. w mózgu, przybiera kształt kulisty, osiągając średnicę ok. 10 mm, natomiast w mięśniach – wrzecionowaty, a jego rozmiary wahają się od 5 do 20 mm. Wągry T. solium wykazują wyraźnie większą, w porównaniu z wągrami T. saginata, skłonność do osiedlania się w przedniej części ciała żywiciela pośredniego. Przeżywalność wągrów u świni oblicza się na kilka lat, w tuszy zaś – ok. 40 dni.

Read the rest of this entry »

postheadericon W przebiegu pooperacyjnym

Po zabiegu operacyjnym i kontroli pozostałych narządów płukaliśmy bardzo dokładnie dużą ilością ciepłej soli fizjologicznej jamę otrzewnej, usuwając widoczne skrzepy krwi i wolne fragmenty tkanek, jamę brzuszną zamykaliśmy w zależności od wykonanego cięcia zwykle pojedynczymi szwami dexonowymi bez sączkowania.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przyczyny ognisk martwiczych

Przyczynami ognisk martwiczych najczęściej są urazy, mikrourazy, przeciążenie, zaburzenia ukrwienia powierzchni stawowych. W pierwszym okresie zmieniony odcinek chrząstki matowieje, traci elastyczność, wyraźnie odgranicza się od tkanek zdrowych. Proces obejmuje również część podchrzęstną tkanki kostnej. Z czasem następuje oddzielenie martwaka chrzęstno-kostnego, który może oderwać się i prze-

Read the rest of this entry »

postheadericon ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH URAZÓW MNOGICH U DZIECI

Mnogie zranienia u dzieci spowodowane są przeważnie zadziałaniem znacznej siły urazu bezpośredniego i obecnie zdarzają się częściej w związku z wzrastającym tempem mechanizacji i motoryzacji życia codziennego. Są one zwykle wynikiem wypadków drogowo-komunika- cyjnyćh, a także upadków z wysokości oraz niefortunnych kontaktów ze zwierzętami domowymi w warunkach życia wiejskiego, zwierzętami takimi jak koń, krowa. Najważniejszym i najistotniejszym zadaniem w tej grupie następstw urazów będzie przede wszystkim ratowanie życia, co związane jest w pierwszym rzędzie ze sprawną organizacją fachowej opieki lekarskiej w szpitalu.

Read the rest of this entry »

postheadericon Identyfikacja proglotydów

Trzeba podkreślić, że tasiemce pasożytujące w ustroju kobiety ciężarnej mogą przechodzić do płodu, uszkadzając go i wywołując tasiemczycę wrodzoną.

Read the rest of this entry »

postheadericon Typ Microsporidia

Typ Microsporidia obejmuje wewnątrzkomórkowe pasożyty różnych zwierząt kręgowych i bezkręgowców. Ostatnio udowodniono występowanie niektórych gatunków także u ludzi. Należą do najmniejszych pasożytów człowieka, o wymiarach 1,5-2 |um. U zwierząt opisano postacie wielkości 2-7 x 1,5-5 |jm. Na jednym biegunie komórki pierwotniaka występuje tzw. kanał biegunowy, w którym znajdują się charakterystyczne powrózki (coils) ich liczba pomaga w trudnej klasyfikacji gatunków. Biegun zawierający te struktury ma prawdopodobnie szczególne znaczenie przy wnikaniu pasożyta do komórki żywiciela.

Read the rest of this entry »

postheadericon Wieloodłamowe złamanie miednicy

Najczęściej popełnianym błędem, popełnianym zwłaszcza przez młodych niedoświadczonych kolegów, w niesieniu pomocy rannym dzieciom z wielorakimi uszkodzeniami polega na tym, że kwalifikację chorych przeprowadza się w zależności od miejsca zranienia, a nie od znaczenia fizjologicznego uszkodzonego narządu. Najczęstsze popełniane błędy dotyczą szczególnie tych przypadków, w których na plan pierwszy wybija się najbardziej widoczne następstwo urazu, jakim jest złamanie.

Read the rest of this entry »

postheadericon Istnienie pól tkliwości

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że istnienie pól tkliwości nie ma znaczenia diagnostycznego, ich rozmieszczenie zaś może wprowadzać w błąd. Tak więc nastrzyknięcie więzadła nadkolcowego w rejonie Lj-Sj hipertonicznym roztworem fizjologicznym soli może zwiększyć miejscowy ból oraz ból z przeniesienia w okolicy stawów krzyżowo-biodrowych, pośladków, a także na tylnej powierzchni ud. Podobnie może występować tylko tkliwość z przeniesienia. Górno-zewnętrzny kwadrat pośladka jest normalnie tkliwy przy głębokim ucisku. Po wstrzyknięciu hipertonicznego fizjologicznego roztworu soli w więzadło nadkolcowe kwadrat ten staje się wyjątkowo tkliwy co więcej, tkliwość przy ucisku dotyczy okolicy stawów krzyżowo-biodrowych oraz tylnej powierzchni uda. Nie powinno to skłaniać lekarza do myślenia, że przyczyna bólu leży głęboko, właśnie w tej okolicy. Myślenie takie jeszcze niedawno powodowało pomyłki diagnostyczne-rozpoznawano mylnie chorobę stawów krzyżowo-biodrowych (Mac Nab).

Read the rest of this entry »

postheadericon Trudności rozpoznawcze Pyle

Trudności rozpoznawcze mogą wyniknąć przy próbie sprecyzowania rozpoznania jednostek o podobnych objawach klinicznych i przebiegu, zwłaszcza w przypadkach przebiegających nietypowo, z dodatkowymi objawami, nietypowymi lub właściwymi dla szeregu grup chorobowych, np. współistnienie zespołu Mariana i Reckling- hausena, dysplazji chrzęstno-kostnej i stanu dysraficznego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Pielęgnowanie chorego

Natychmiastowe zdjęcie opatrunku gipsowego obowiązuje w każdym przypadku podejrzenia o zgorzel gazową lub powikłania ropne. Wskazaniem do kontroli opatrunku są objawy ucisku przez gips.

Read the rest of this entry »