postheadericon Otoczka cysty

– 13 – otoczka cysty, 14 – błona plazmatyczna trofozoitu, 15 – ektoplazma, 16 – endoplazma, 17 – jądro, 18 – kariosom, 19 – wodniczka pokarmowa, 20 – wodniczka pokarmowa z bakteriami, 21 – wodniczka jodofilna, 22 – ciało chromatoidalne (oryg.). średnicy z małym kariosomem, położonym centralnie lub ekscentrycznie, a także z chromatyną w drobnych grudkach, przylegającą do cienkiej błony jądrowej (ryc. 3.2, 3.31). W czasie ruchu pełzak ten tworzy szerokie płatowate nibynóżki.

Cysta okrągła lub lekko owalna, o średnicy 5-17,5 pm, widoczne jedno jądro (2-4 pm średnicy), liczne drobne ciałka chromatoidalne oraz wodniczki jodofilne.

Zarażenie następuje przez jamę ustną postacią cysty. W jelicie grubym z cysty uwalnia się trofozoit, ponownie przekształcający się w cystę przed opuszczeniem żywiciela.

Chorobotwórczość. Nie została udowodniona. Zwalczanie. Nie opracowane. Endolimax nana (Wenyon et 0’Connor, 1917) Burg, 1918

Występowanie. Kosmopolityczny pełzak występujący w postaci trofozoitu i cysty w jelicie grubym człowieka i małpy, częściej w klimacie tropikalnym częstość zarażenia w Polsce nie jest dokładnie opracowana.

Budowa i rozwój. Trofozoit mały, otoczony plazmatyczną błoną komórkową, o średnicy 6-15 pm, najczęściej 8-10 pm. Wąski rąbek ektoplazmy wytwarza bardzo wolno szerokie, tępo zakończone nibynóżki. W endoplazmie drobne ziarnistości, liczne wodniczki zawierające bakterie, a także wodniczki jodofilne i ciałka chro- matofilne. Jądro okrągłe lub lekko owalne, najczęściej z dużym kariosomem nieregularnego kształtu umieszczonym w środku lub blisko środka oraz ze skupioną w dużą grudkę chromatyną (ryc. 3.2, 3.31).

Leave a Reply