postheadericon Okres inkubacji zapalenia mózgu

Chorobotwórczość. Akantameboza (acanthamoebosis) najczęściej występuje w postaci przewlekłego ziarniniakowego zapalenia mózgu (ryc. 3.33) meningoen- cephalitis amoebica granulomatosa – ang. GAE. Zmiany te należy różnicować z powodowanymi przez Naegleria fowleri (meningoencephalitis amoebica prima- ria) lub przez Entamoeba histolytica (abscessus amoebica cerebri), a także – B a łamu thia mandrillaris (GAE).

Okres inkubacji zapalenia mózgu w akantamebozie trwa ponad 10 dni, w niektó-rych przypadkach – do 2 dni. Choroba rozpoczyna się nagle silnym bólem szyi i głowy, zwłaszcza w okolicy czołowej, podwyższeniem temperatury ciała, objawami podrażnienia opon mózgowych i drgawkami, którym z reguły towarzyszą zaburzenia psychiczne (np. dezorientacja, halucynacje) oraz smaku i węchu. W zarażeniach postacią cysty A. castellanii, dostającej się do układu oddechowego, może rozwinąć się zapalenie płuc o różnym przebiegu klinicznym. Możliwe jest także wywoływanie przez tego pierwotniaka zmian w uchu zewnętrznym, skórze, tkance podskórnej lub kostnej oraz, jak wspomniano, w rogówce (keratitis amoebica). GAE może towarzyszyć cukrzycy oraz innym chorobom uszkadzającym wątrobę, nerki lub płuca. Inwazji pełzaków sprzyjają niedożywienie, alkoholizm, nabyte niedobory odporności (np. zakażenie HIV) oraz choroba nowotworowa, zwłaszcza leczona steroidami lub cytostatykami.

Leave a Reply