postheadericon Ogólne liczby komórek organizmu

DNA, którego ilość, w porównaniu z ilością DNA jądrowego, jest znikoma. Ilość DNA w jądrze diploidalnym w komórkach ssaków wynosi ok. 6,2X10″12 g. Znając ogólną ilość DNA organizmu, występującą w danym okresie życia zwierzęcia, oraz ilość DNA, przypadającego na 1 jądro, można określić liczbę jąder. Zakładając z kolei, że większość komórek organizmu ssaków ma 1 jądro, liczba jąder jest równa liczbie komórek.

Ogólne liczby komórek organizmu w przebiegu życia szczura przed-stawia wykres na ryc. 4. Z wykresu tego wynika, że liczba komórek wzrasta bardzo szybko w czasie rozwoju płodowego (liczba ta wzrasta prawie eksponencjalnie). W późniejszym życiu szczura, od urodzenia do pokwitania, liczba komórek rośnie, ale już znacznie wolniej. U dorosłego zwierzęcia liczba komórek ustala się na określonym poziomie i pozostaje nie zmieniona do końca życia. U dorosłego szczura liczba komórek organizmu wynosi 6,7 XIO10.

Leave a Reply