postheadericon Oddziaływanie homotypowe między komórkami

Zewnętrzna powierzchnia błony komórkowej pokryta jest warstwą sub-stancji chemicznych grubości kilkuset angstremów. Warstwa ta nie jest jednorodna, tworzy bowiem mozaikę kilku związków chemicznych. Jej głównym składnikiem jest sialomukoid. W warstwie utworzonej przez ten kompleks znajdują się przestrzenie (wyspy), w skład których wchodzi cukier obojętny oraz przestrzenie puste, przez które fosfolipidy błony komórkowej kontaktują się bezpośrednio z otoczeniem.

Obecność na powierzchni komórki takiej warstwy określa jej po-wierzchniowe właściwości, które decydują o charakterze wzajemnego, bezpośredniego oddziaływania między komórką a jej otoczeniem. Od-działywanie takie wyraża się siłą adhezji, z jaką komórka przylega do martwego podłoża lub do powierzchni innych komórek. Siła tej adhezji zależy od: 1) budowy warstwy zewnętrznej błony komórkowej oraz od 2) charakteru {budowy chemicznej) podłoża.

Leave a Reply