postheadericon Od przedstawionej wyżej zasady wzrostu cyklicznego

Od przedstawionej wyżej zasady wzrostu cyklicznego komórek istnieją liczne odstępstwa, nawet w warunkach prawidłowych. Przykła- dem mogą być komórki, które zwiększają swoją masę nadmiernie w sto-sunku do masy komórki macierzystej. Cytoplazma spermatocyta I rzędu ma masę znacznie większą niż masa komórki macierzystej, tj. sper- matogonii. Jest to jednak uzasadnione fizjologicznie, ponieważ bezpo-średnio po pierwszym podziale dojrzewania spermatocyta I rzędu nastę-puje drugi podział dojrzewania spermatocyta II rzędu. Ponieważ ta ostatnia komórka nie przechodzi przez fazę Gx i w związku z tym nie może uzupełnić swojej masy, wobec tego uzupełnienie jej masy następuje wcześniej – w fazie Gi spermatocyta I rzędu.

Leave a Reply