postheadericon Obwody kończyn dolnych

Obwody kończyn dolnych. Badanie obwodów w poszczególnych odcinkach kończyn dolnych informuje o dynamice zaników mięśniowych, zwłaszcza gdy są one jednostronne. A więc:

– 1. Obwód połowy miednicy – od linii pośrodkowej przedniej do linii pośrodko- wej tylnej, na wysokości krętarza większego – informuje o stanie mięśnia pośladkowego największego.

– 2. Obwód uda, mierzony 20 cm nad rzepką, informuje o stanie mięśni, głównie czworogłowego.

– 3. Obwód uda 5 cm nad rzepką (przy braku wysięku w stawie kolanowym) określa wielkość masy mięśnia obszernego przyśrodkowego.

– 4. Obwód kolana przez środkową część rzepki daje obraz zniekształcenia kolana.

– 5. Największy obwód podudzi – na wysokości największego obwodu łydkim- określa masę mięśnia trójgłowego.

– 6. Najmniejszy obwód podudzi (nad kostkami) – ma znaczenie w ocenie dynamiki obrzęków po złamaniach.

Badanie siły mięśniowej kończyn dolnych. Badanie poszczególnych mięśni przedstawiają ryc. 4.10-4.18.

Leave a Reply