postheadericon Obserwacje poczynione za pomocą mikroskopu elektronowego

Obserwacje poczynione za pomocą mikroskopu elektronowego ujawniły w zakończeniach presynaptycznych aksonu obecność dużego na-gromadzenia mitochondriów, znacznie większego niż w samym aksonie, oraz dużą ilość pęcherzyków synaptycznych o średnicy ok. 50 nm i nie-wielkiej gęstości optycznej. Pęcherzyki synaptyczne gromadzą się zwykle w grupy w pewnych okolicach błony presynaptycznej.

Zakończenie postsynaptyczne złącza charakteryzuje się dużym nagro-madzeniem sarkoplazmy, w której znajdują się liczne jądra komórki mięśniowej i duża ilość mitochondriów.

Charakterystyczny wygląd ma również błona postsynaptyczna, która przez swoje liczne pofałdowania tworzy rozległą powierzchnię styku. Obie błony zakończenia nerwowo-mięśniowego synapsy – presynapty- czna (axolemma) i postsynaptyczna (sarkolemma) – oddzielone są dość dużą, o szerokości ok. 50 nm szczeliną synaptyczną, która na krawędzi styku nerwowego otwiera się do przestrzeni zewnątrzkomórkowej.

One Response to “Obserwacje poczynione za pomocą mikroskopu elektronowego”

Leave a Reply