postheadericon Nieleczona gruźlica kręgosłupa

Nieleczona gruźlica kręgosłupa trwa całe życie, obejmuje stopniowo coraz więcej kręgów, powoduje duże kalectwo, upośledza stan i czynność narządów wewnętrznych, zwłaszcza klatki piersiowej, zniekształcając ją (skrócenie, zwiększenie wymiaru przednio-tylnego, ograniczenie ruchów oddechowych, utrudnienie krążenia małego).

Objawy kliniczne polegają na bólach nasilających się w czasie ruchów, bólach nocnych (u dzieci krzyk nocny), wzmożonym napięciu mięśni grzbietu, usztywniającym kręgosłup (chory schyla się przy wyprostowanym kręgosłupie, zginając się w stawach biodrowych i opierając rękoma o kolano), bolesności miejscowej kręgu na opukiwanie i nacisk na wyrostek kolczysty, bolesności udzielonej w czasie nacisku na głowę i w czasie próby schylania się. Ostry garb kręgowy jest tym większy, im dłużej trwa nie leczony proces zapalny. U dorosłych z garbem kręgowym pojawiają się bóle spowodowane wadliwą statyką i zmianami zwyrodnieniowymi.

Różnicować należy z nieswoistym i durowym zapaleniem kręgosłupa (przebieg •ostry, leukocytoza, wysoka gorączka), z brucelozą (typowe odczyny serologiczne), x nowotworami (nie niszczą krążków międzykręgowych, nie ma cienia ropnia opa-dowego).

Oprócz leczenia ogólnego obowiązuje postępowanie miejscowe, mianowicie ułożenie w łóżeczku gipsowym. Stwierdzenie ropnia zimnego jest wskazaniem do jego nakłucia, gdyż antybiotyki nie działają na prątki znajdujące się w ropniu. Bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego są objawy ucisku na rdzeń. W okresie III antybiotyki nie docierają w wystarczającej ilości do ognisk gruźliczych i dlatego wyleczenie gruźlicy może nastąpić jedynie po operacyjnym wycięciu tych ognisk.

Leave a Reply