postheadericon Nie znane są mechanizmy regulujące cykliczny przyrost

Nie znane są mechanizmy regulujące cykliczny przyrost masy komórek. Wiadomo, że procesy anaboliczne doprowadzające do przyrostu masy są niezależne od mechanizmów regulujących syntezę DNA.

Przypuszcza się, że krytycznym czynnikiem w regulacji tego procesu jest stosunek objętość jądra : cytoplazma. Obniżenie wartości tego stosunku poniżej pewnej granicy hamuje przyrost masy komórki.

Leave a Reply