postheadericon Nawykowe zwichnięcie rzepki

Leczenie operacyjne nie daje zadowalających wyników we wrodzonych choro- bach układowych. Mniejsza wartość tkanek, zwłaszcza kostnej, może być przyczyną powikłań i gorszego rokowania niż po podobnych zabiegach u chorych prawidłowo rozwijających się. Jednak ostrożne zastosowanie zabiegów pozwalających na skrócenie okresu unieruchomienia i na wczesne rozpoczęcie usprawnienia w większości przypadków może poprawić lub usunąć zniekształcenia i przywrócić sprawność kończyn w stopniu umożliwiającym poruszanie się, a nawet aktywność zawodową.

U dorosłych przedwcześnie rozwijają się zmiany zniekształcające i zwyrodnienie stawów, a także inne odkształcenia. Zapobiegać im można systematycznym uspraw-nianiem ruchów, ćwiczeniami kończyn dolnych i kręgosłupa w odciążeniu (w pozycji leżącej, w wodzie – pływanie, ćwiczenia bloczkowe), a także unikaniem dużych obciążeń stawów i kręgosłupa pracą, unikaniem urazów, skoków itp.

Leave a Reply