postheadericon Najczęstsze błędy popełniane w diagnozowaniu bólów krzyża

Najczęstsze błędy, niestety zbyt często popełniane w diagnozowaniu bólów krzyża, to:

– 1. Niedokładny wywiad chorobowy.

– 2. Powierzchowne badanie ortopedyczne.

– 3. Brak oceny neurologicznej.

– 4. Lekceważenie badania per rectum i per vaginam.

– 5. Badanie radiologiczne bez przygotowania przewodu pokarmowego.

– 6. Brak dokładnej dokumentacji badania.

Badanie chorego z bólami krzyża

Podobnie jak w większości trudnych diagnostycznie jednostek i zespołów chorobowych, tak i w bólach krzyża podstawowe znaczenie ma prawidłowo zebrany wywiad lekarski oraz rzetelne badanie kliniczne.

Badanie chorego z bólami krzyża musi w każdym przypadku uwzględniać dokładne badanie ortopedyczne z elementami neurologii. Rozpoczynanie oceny stanu chorego od oglądania zdjęć rentgenowskich jest niedopuszczalne, gdyż może odwracać uwagę od objawów o podstawowym znaczeniu różnicowym. W badaniu klinicznym należy uwzględniać pierwsze spostrzeżenia dotyczące zachowania się chorego, poruszania itp.

Leave a Reply