postheadericon Nadwichnięcie głowy kości promieniowej

Nadwichnięcie głowy kości promieniowej (subluxatio capitis radii) zdarza się u małych dzieci między 2 a 4 rokiem życia w wyniku gwałtownego pociągnięcia za rękę, gdy prowadzone dziecko upada. Pociągnięta wzdłuż osi kości głowa wymyka się częściowo z obejmującego ją więzadła obrączkowego. Uszkodzenie jest bolesne. Przedramię ustawia się w wyproście i w supinacji, kończyna zwisa bezwładnie. Od

Złamanie trzonów kości przedramienia powstaje na skutek urazu bezpośredniego lub upadku na rękę. Przemieszczenie jest wypadkową działania siły i kierunku urazu oraz napięcia mięśni. Mały uraz przedramienia u dzieci i młodzieży powoduje złamania podokostnowe – bez przemieszczenia lub z niedużym kątowym przemieszczeniem.

Przemieszczenia nastawia się dokładnie dostosowując odłamy, złamania skośne zwykle trzeba zespalać operacyjnie.

Złamanie trzonu kości łokciowej ze zwichnięciem głowy kości promieniowej Monteggia (fractura ossis ulnae et luxatio capitis radii). Izolowane złamanie trzonu kości łokciowej następuje pod wpływem urazu bezpośredniego. Przemieszczenie złamania pociąga za sobą zwichnięcie głowy kości promieniowej (złamanie typu Monteggia).

Złamanie to w zależności od mechanizmu i kierunku działania siły urazu dzieli się na: 1) wyprostne – ze zwichnięciem głowy kości promieniowej do przodu,

– 2) zgięciowe, występujące rzadko, z przemieszczeniem głowy kości promieniowej do tyłu.

Leave a Reply