postheadericon Mikroskop świetlny

W mikroskopie świetlnym w preparatach trwałych w trofozoicie widoczne jest jądro owalne lub wrzecionowate, umieszczone bliżej bieguna przedniego, z chroma- tyną skupioną w grubych grudkach (ryc. 3.6). Na podstawie analizy wskaźnika po-wierzchniowego plazmojądrowego stwierdziliśmy, że jądro stanowi w rzucie najczęściej dziesiątą część całej komórki. W przedniej części trofozoitu znajduje się charakterystyczny układ organelli, zwany kariomastigontem, składający się z jądra komórkowego i 5 wici (mastigont). Cztery z nich są wolne (wici przednie), a ostatnia wić daje początek błonie falującej różnej długości (30-60% długości komórek), przebiegając w jej brzegu wolnym (wić tylna lub sterowa) zewnętrzny brzeg błony falującej stanowi tzw. włókno dodatkowe, a podstawę – pręcik podstawowy (co sta). Obok jądra widoczny jest aksostyl (pałeczka osiowa) wystający poza pellikulę na biegunie tylnym w postaci kolca, wokół którego wytwarza się zgrubienie (pierścień). W części przedniej aksostylu wyróżnia się spłaszczoną główkę (capitulum), a jego trzon tworzy rulon (ryc. 3.8, 3.9). Główka aksostylu łączy się z charakterystyczną

W mikroskopie elektronowym skaningowym na powierzchni pellikuli obserwowano (Kurnatowska, Hajdukiewicz) różnej głębokości wgłębienia (miejsca pinocy- tozy?). Zwrócono uwagę, że wici wolne z komórki wychodzą razem z kanału okołowiciowego oraz że długość błony falującej i aksostylu mogą być różne, nawet w obrębie jednej populacji pierwotniaka (ryc. 3.10, 3.11). Rzęsistek (mimo aksostylu) łatwo zmienia kształt i może wytwarzać nibynóżki w niektórych szczepach bez- bakteryjnych hodowanych na podłożach sztucznych lub hodowlach tkankowych 80% osobników populacji ma nibynóżki. Nie tworzy cyst.

Trichomonas vaginalis ma właściwości beztlenowca, szybciej zwiększa gęstość populacji w hodowlach na pożywkach zawierających związki zmniejszające zawartość tlenu nie stwierdzono u niego obecności mitochondriów. W hydrogenosomach wytwarza się wolny wodór w przemianie koenzymu A z kwasem pirogronowym, połączony z oksydatywną dekarboksylacją powstały w warunkach beztlenowych acetylokoenzym (CoA) przekształca się w octan z równoczesnym tworzeniem kwasu adenozynotrifosforowego (ATP) lub guanozynotrifosforowego (GTP), zacho-

Rozmnaża się przez podział podłużny (symetrogeniczny), rozpoczynający się od podziału kinetosomów, wici i jądra. Spotykane w hodowli i materiałach pobranych od chorych (kilka do kilkunastu procent) osobniki olbrzymie wielojądrowe rzęsistka pochwowego (ryc. 3.12) są postaciami z zaburzeniami podziału.

Leave a Reply