postheadericon Mechanizm odrzucenia przeszczepu

Wydaje się, że inne wykryte u człowieka systemy zgodności tkankowej, jak na przykład: system piąty, dziewiąty, systemy NA1 i N.B1 nie mają większego wpływu na losy przeszczepów, natomiast zgodność pod względem antygenów grupowych erytrocytów wydaje się być dla przeżycia przeszczepu bardzo istotna.

Mechanizm odrzucenia przeszczepu Jako przykład złożonej odpowiedzi immunologicznej. Poznanie mechanizmu odrzucenia przeszczepu allogenicznego pozostaje nadal jednym z najważniejszych celów współczesnej medycyny. Osiąg-nięcie takiego celu stworzyłoby podstawę dla skuteczniejszego zapobie-gania odrzuceniu przeszczepu. Z drugiej strony rozszerzyłoby możliwości immunologicznej terapii nowotworów. Wiadomo bowiem, że wiele spośród nowotworów złośliwych różni się nieznacznie od gospodarza pod względem antygenów transplantacyjnych i teoretycznie, rzadziej praktycznie, może być odrzucana przezeń jako obcy pod względem antygenów transplantacyjnych przeszczep.

Leave a Reply