postheadericon Martwica

W okresie, gdy ukrwienie jądra kostnienia uzależnione jest wyłącznie od naczyń nasadowych, każdy czynnik zaburzający ten system krążenia może stać się przyczyną martwicy. Miejscem najbardziej predysponującym do uszkodzeń jest przejście naczyń przez kaletkę chrzęstną głowy.

Martwica występuje najczęściej między 4 a 8 rokiem życia, około 4 do 5 razy częściej u chłopców, przeważnie jednostronnie. Pierwszymi objawami mogą być utykanie i bóle stawu kolanowego, rzadziej biodrowego. W czasie badania stwierdza się ograniczenie odwodzenia, wyprostu i rotacji wewnętrznej. U nie leczonych dołączyć się może przykurcz w przywiedzeniu, zgięciu i rotacji zewnętrznej. Objawy kliniczne znacznie wyprzedzają zmiany radiologiczne. Proces chorobowy, trwający przeciętnie około 2-3 lat, w zależności od stopnia rozwoju zmian martwiczych podzielić można na okresy:

I okres – objawów prodromalnych – pierwsze 2-3 miesiące. Dyskretne okresowe utykanie, bóle, ograniczenia ruchów związane są z obrzękiem miejscowym

II okres – martwicy – trwający 4-12 miesięcy. Bóle, ograniczenie ruchów, przykurcze stają się wyraźne. Proces martwiczy obejmuje całą głowę kości udowej. Na radiogramie przejawia się to jednolitym wzmożonym wysyceniem martwiczej części lub całej nasady.

III okres – regeneracji – od roku do kilku lat, charakteryzuje się przebudową martwalca, tj. wrastaniem naczyń i odbudową jądra kostnego. Podatność najaaci.sk i urazy mechaniczne głowy kości udowej jest w tym okresie największa i może dojść do dużych jej zniekształceń. Na radiogramie stwierdza się fragmentację martwego jądra (wrastanie naczyń i stopniowe zastępowanie obszarów martwiczych nową tkanką kostną).

IV okres – wyleczenia lub zmian utrwalonych – cechuje się całkowitą przebudową struktury kostnej nasady z zachowaniem prawidłowego kształtu głowy kości udowej lub przy nieodpowiednim leczeniu z jej zniekształceniem (płaska, walcowata, dwudzielna, nieregularna itp.). Występować mogą ograniczenia ruchów, przykurcze. Zmiany te są podłożem zwyrodnień i zmian zniekształcających u dorosłych.

Leave a Reply