postheadericon Limfocyty T wydzielają limfokiny

Czynnik przenoszenia przenosi zdolności do odpowiedzi immunolo-gicznej typu komórkowego na nie uczulone limfocyty. Nie jest on kwasem rybonukleinowym, jest bowiem niewrażliwy na działanie rybonu- kleazy.

Limfocyty T wydzielają limfokiny, jak wspomniano, również pod wpływem niespecyficznych czynników mitogennych, takich jak na przy-kład PHA lub Con A. Poza tym zdolność do ich produkcji nie jest, jak się wydaje, zarezerwowana dla pobudzonych limfocytów T. Sugeruje się, że na przykład czynnik zahamowania migracji makrofagów może być produkowany przez limfocyty B. Analogiczny czynnik stwierdzono również w supernatantach z hodowli nie stymulowanych komórek lim- foidalnych, a także z hodowli komórek nielimfoidalnych. Zdolność do produkcji i wydzielania limfokin wydaje się więc zjawiskiem szerszym i nie ogranicza się tylko do odpowiedzi immunologicznej.

Leave a Reply