postheadericon Krwiak wewnątrzczaszkowy

Krwiak wewnątrzczaszkowy 3 jak i lecznicze bywa szczególnie utrudnione. Ze względu na przeciwwskazania do transportu, a także konieczność zaopatrzenia innych, ciężkich obrażeń, niemożliwe jest skierowanie takiego pacjenta na oddział neurochirurgiczny lub wykonanie niektórych badań dodatkowych (angiografii mózgowej lub tomografii komputerowej). Te właśnie dzieci, będące zwykle w ciężkim stanie, przedstawiają najtrudniejszy problem do rozwiązania w warunkach oddziału chirurgii dziecięcej, wymagają bowiem najczęściej szybkiego działania wielospecjalistycznego.

Dzieci, u których uraz klatki piersiowej stanowił część obrazu klinicznego – było w naszym materiale 18. U 9 z nich stwierdzono złamania żeber lub mostka, u 8 stłuczenie płuca, u 6 odmę opłucnową i u 3 krwiaka opłucnej. Zasadą postępowania w tych przypadkach była umiarkowana intei-wencja chirurgiczna w zależności od sytuacji – na przykład opróżnienie krwiaka opłucnej, drenaż jamy opłucnowej przy narastającej odmie itp. Nie mieliśmy wśród naszych pacjentów takich, u których doszło do rozległego wyłamania rusżtowania kostnego klatki piersiowej z oddechem paradoksalnym (flail chest), ani przypadków oderwania oskrzela, czy uszkodzenia serca i dużych naczyń.

Leczyliśmy w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Łodzi (w omawianym okresie) 25 pacjentów, u których uraz obok innych narządów dotyczył także jamy brzusznej. W tej grupie dzieci stwierdzono: pęknięcie wątroby w 8 przypadkach, śledziony w 11, a nerki w 3. U 6 dzieci rozpoznano pęknięcie żołądka lub jelita, a u 8 rozległy krwiak pozaotrzewnowy lub krwiak krezki. Objawy utrzymującego się krwawienia do jamy brzusznej lub narastające objawy otrzewnowe, stanowiły u tych dzieci wskazanie do interwencji chirurgicznej.

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W URAZACH WIELOMIEJSCOWYCH Z USZKODZENIEM CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Z Oddziału Chirurgiczno-Urazowego Szpitala Dziecięcego Nr 1 w Warszawie Ordynator – dr med. Krzysztof Okłot

Dla przedstawienia naszych doświadczeń klinicznych wybraliśmy tylko najcięższe przypadki obrażeń wielonarządowych u dzieci, połączonych z równie poważnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. A więc takie, po których pacjent trafia do szpitala w stanie bardzo ciężkim i głęboko nieprzytomny. Tak wyselekcjonowana grupa nie stanowi dużego procentu dzieci leczonych w naszym oddziale, ale stwarza duże problemy diagnostyczne, które nie obce są zapewne i innym kolegom – profesjonalistom.

Leave a Reply