postheadericon Kompetencja

Funkcjonalny stan komórek układu reagującego, pozwalający im różni-cować się w określonym kierunku pod wpływem komórek układu dzia-łającego (induktora), nosi nazwę kompetencji.

Podobnie jak w przypadku zjawiska indukcji wyróżnia się kompetencję pierwotną i wtórną lub późną. Pierwsza dotyczy reaktywności grup komórek omnipotencjalnych (całkowicie nie zróżnicowanych), np. pierwotnej ektodermy, druga zaś odnosi się do możliwości dalszego różnicowania się komórek zdeterminowanych, np. opisane wyżej różnicowanie komórek ektodermy w komórki soczewki oka. Stan kompetencji komórek układu reagującego odgrywa bardzo ważną rolę w indukowaniu różnicowania komórek. Wobec częstej nieswoistości substancji indukujących kompetencja komórek decyduje o wybiórczości pojawienia się procesów metabolicznych składających się na ukierunkowane różnicowanie. Kompetencja określonych grup komórek może pojawiać się i zanikać kilkakrotnie w czasie rozwoju zarodkowego i płodowego.

Leave a Reply