postheadericon Komórki wchodzące w skład takiego organizmu

W tym miejscu należy podkreślić, że związek między mitozą a różni-cowaniem nie ma charakteru prawa ogólnobiologicznego. Znane są bo-wiem przykłady występowania różnicowania pod wpływem bodźców z otoczenia bez towarzyszących mitoz. U niektórych organizmów, np. u śluzowców (Dictyostelium), brak jest takiego związku. Organizmy te tworzą kolonie wolno pływających komórek obdarzonych zdolnością ruchu pełzakowatego. W momencie gdy w środowisku, w którym żyje taka kolonia, wyczerpie się pożywienie (najczęściej bakterie), wolnopływające komórki grupują się w jeden wspólny organizm przytwierdzony do podłoża. Komórki wchodzące w skład takiego organizmu różnicują się morfologicznie i funkcjonalnie, tworząc trzy jego części składowe: łodyżkę, torebkę i zarodniki. W czasie dokonywania się takiego różnicowania komórki te nie dzielą się. Tego typu różnicowanie występuje jednak wyłącznie u bardzo prymitywnych organizmów. W organizmach wielokomórkowych różnicowanie zachodzi zazwyczaj w cyklu mitotycznym. Istnieją dwa warianty takiej zależności:

Leave a Reply