postheadericon Komórki te wytwarzają

Niezwykle ciekawy jest mechanizm, za pomocą którego komórki me-zodermy odnajdują właściwy kierunek ruchu ku określonemu fragmentowi ektodermy. Komórki te wytwarzają mianowicie wypustki cytopla- zmatyczne, zwane filopodiami, których długość może nawet dochodzić do 50 M-m. Wypustki te stanowią rodzaj czułków, za pomocą których komórki mezodermy badają właściwości powierzchniowe podłoża. W efekcie wędrują po takich komórkach podłoża, których właściwości powierz-chniowe pozwalają na zwiększenie sił adhezji między nimi a komórkami wędrującymi. Zatrzymują się zaś w miejscu, gdzie siły adhezji są naj-wyższe, tj. pod ektodermą.

Również w późniejszych stadiach rozwoju odbywają się liczne, niekiedy na duże odległości, wędrówki komórek. Mechanizm takiego ruchu jest skomplikowany, a jego sprawne i bezbłędne przeprowadzenie wymaga precyzyjnego współdziałania między komórkami wędrującymi a komórkami podłoża.

Leave a Reply