postheadericon Komórki płyty nerwowej

średnio ze sobą. Przestrzeń między nimi wynosi 30-70 nm i wypełniona jest substancją międzykomórkową. Doświadczalne usunięcie mezodermy uniemożliwia wykształcenie płyty nerwowej. Innymi słowy – mezoderma jest induktorem (organizatorem) układu nerwowego.

Indukcja płodowa wtórna. Komórki płyty nerwowej w jej dalszym rozwoju różnicują się w bardziej wyspecjalizowane komórki układu nerwowego. Różnicowanie to jest rów-nież wywoływane indukcją. Ten rodzaj indukcji nosi nazwę indukcji wtórnej, ponieważ dotyczy już częściowo zróżnicowanych, zdetermino-wanych komórek. Przykładem tego typu indukcji może być rozwój soczewki oka. Rozwija się ona z pączka ektodermy leżącego w pobliżu zawiązka oka, zwanego pęcherzykiem ocznym. Obecność pęcherzyka ocznego jest warunkiem sine qua non wykształcenia soczewki. Przeszczepienie bowiem pączka ektodermy w odległe od pęcherzyka ocznego miejsce hamuje proces różnicowania komórek ektodermalnych w komórki soczewki.

Leave a Reply