postheadericon Komórki nie zróżnicowane

Komórki nie zróżnicowane (w tym również komórki nowotworowe) mają niższy potencjał powierzchniowy niż komórki zróżnicowane. W związku z tym komórki nie zróżnicowane przesuwają się wolniej w polu elektrycznym niż komórki zróżnicowane. Dlatego również zjawiska „wybiórczego zatrzymywania” komórek (segregacja, zahamowanie kontaktowe) zachodzą wyraźnie tylko w przypadku komórek nie zróżnicowanych lub zróżnicowanych w niewielkim tylko stopniu.

W procesie przylegania do siebie komórek promienie kontaktujących się krzywizn powierzchni zmniejszają się z wartości kilku mikrometrów (u komórek nie kontaktujących się) do wartości 0,05-0,01 nm. Pozwala to na zetknięcie się większych powierzchni komórek, a co za tym idzie – na zwiększenie sił adhezji. Zmniejsza się również znacznie odległość między przylegającymi do siebie w procesie, np. segregacji, komórkami. Odległość ta między przylegającymi do siebie komórkami zróżnicowanymi nabłonka jelita człowieka wynosi 10-15 nm. W przypadku komórek kontaktujących się w czasie segregacji odległość między błonami komórkowymi zmniejsza się do 1 nm.

Leave a Reply