postheadericon Komórki immunologiczne

W procesie nabywania kompetencji immunologicznych ważny jest prawdopodobnie kontakt limfocytów z obecnymi w tych narządach ko-mórkami nabłonkowymi typu entodermalnego, choć są również dowody na wydzielanie przez te narządy pewnych czynników humoralnych o cha-rakterze hormonów. Byłyby one odpowiedzialne za nabycie kompetencji immunologicznych przez limfocyty. Za tą ostatnią możliwością przemawiają eksperymenty, w których zarówno grasica, jak i kaletka Fabrycjusza mogły częściowo spełniać swe funkcje nawet po umieszczeniu ich w komorach miliporowych nieprzepuszczalnych dla komórek.

Komórki immunologiczne kompetentne odpowiedzialne za obydwa typy odpowiedzi były przez długi okres nierozróżnialne. Okazało się jednak, że różnią się one obecnością pewnych antygenów. Limfocyty nabywające pod wpływem grasicy kompetencje do wywołania odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego mają związane z błoną komórkową antygeny Theta. Natomiast limfocyty odpowiedzialne za produkcję przeciwciał i pochodzące u ptaków z kaletki Fabrycjusza, a u ssaków najprawdopodobniej bezpośrednio ze szpiku mają inne antygeny, np. u myszy antygeny MBLA (z ang.: Bone Marrow Derived Lymphocyte Antigens). Pierwsze z nich nazywa się limfocytami T (od nazwy grasicy – thymus) a drugie limfocytami B (od nazwy kaletki – bursa Fa- bricii). Nazwę limfocytów B wyprowadzają niektórzy również z angielskiego – bone marrow derived lymphocytes. Okazało się, że T i B limfocyty lokują się w narządach limfatycznych w określonych obszarach.

Obszary zależne od grasicy obejmują: w śledzionie pochewki tętnicze, w węzłach chłonnych strefę parakortykalną, a w tkance limfatycznej związanej z przewodem pokarmowym przestrzenie między grudkami chłonnymi. Obszary niezależne od grasicy obejmują: w śledzionie limfocyty miazgi czerwonej i strefę brzeżną miazgi białej, w węzłach chłonnych rdzeń i zewnętrzną strefę korową oraz grudki chłonne tkanki limfatycznej, związanej z przewodem pokarmowym.

Leave a Reply