postheadericon Komórki hodowane in vitro

Komórki hodowane in vitro przylegają z różną siłą do różnych gatunków szkła. Jeśli powierzchnia naczynia szklanego, w którym komórki są hodowane, powleczona zostanie cienką warstwą kwasów tłuszczowych, wówczas komórki przylegają słabiej do podłoża. Co więcej – czas potrzebny do pełnego połączenia powierzchni komórki z podłożem zależy od grubości warstwy kwasów tłuszczowych. Komórka zdolna jest reagować różną siłą przylegania (adhezji) na zmiany grubości warstewki kwasów tłuszczowych rzędu 10 nm. Każda komórka dąży do maksymalnego przylegania do podłoża. W związku z tym komórki przyjmują takie położenie, w którym siły adhezji między nimi czy podłożem są maksymalne. Zasada ta ma charakter ogólny i nosi nazwę zasady Steinberga.

Wzajemne przyleganie komórek do siebie sprowadza się do dwóch zjawisk: 1) „wybiórczego zatrzymywania” oraz 2) „wybiórczego napro-wadzania”.

Leave a Reply