postheadericon Kliniczne postacie gruźlicy narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu stanowi około 3% wszystkich umiejscowień gruźlicy. W tym w około 50% (34-53 wg różnych statystyk) umiejscawia się w kręgosłupie, w około 20% w stawie biodrowym i w 15% w stawie kolanowym, następne w kolejności lokalizacje to staw ramienny, skokowy (5-10%), łokciowy (3-5%), nadgarstek (2-4%), staw krzyżowo-biodrowy (1-2%). Inne umiejscowienia są rzadsze. Również w tej samej kolejności przedstawia się stopień zagrożenia i ciężkości choroby, powikłali i problemy lecznicze gruźlicy.

Gruźlica kręgosłupa. Prątek usadawia się najczęściej w trzonach kręgów, roz-przestrzenia się w kierunku krążka międzykręgowego, niszczy go i przechodzi na kręg następny, w przeciwieństwie do nowotworów, dla których rozprzestrzeniania się chrząstka stanowi barierę. Z tkanek rozpadłych powstaje zimny ropień w najbliższym sąsiedztwie ogniska. Martwiczy trzon zapada się pod wpływem nacisku ciężaru ciała. Ropień zimny, zsuwając się najczęściej wzdłuż więzadła podłużnego przedniego, rzadziej tylnego, wzdłuż mięśni, naczyń i nerwów, zakaża następne kręgi. W razie przebicia się w typowych dla każdej lokalizacji miejscach powoduje przetoki, zakażenie drobnoustrojami ropnymi i pogorszenie stanu ogólnego. W gruźlicy łuków i wyrostków kręgowych ropnie przebijają skórę po stronie grzbietowej, w gruźlicy trzonów natomiast na szyi, klatce piersiowej, w pachwinie i na udzie.

Najpoważniejszym z powikłań jest ucisk rdzenia i porażenia. Objawy ucisku rdzenia mogą być wywołane: a) ropniem zimnym, b) ziarniną gruźliczą, c) masami martwiczymi wciskanymi do kanału kręgowego w czasie zgniatania się kręgu,

– d) uciskiem na naczynia odżywiające rdzeń i e) zaginaniem się kręgosłupa w czasie rozwoju procesu gruźliczego w sąsiednich kręgach. Niedowłady i porażenia występują w 10-30% gruźlicy kręgosłupa i tym częściej, im więcej kręgów dotknie proces gruźliczy.

Leave a Reply