postheadericon Kleszcz tajgowy

Występowanie. Rozpowszechniony w lasach Azji i północno-wschodniej Europy. W Polsce był stwierdzony na Śląsku (okolice Kluczborka) i w Puszczy Białowieskiej.

Znaczenie w medycynie. Ixodes persulcatus jest głównym przenosicielem wirusów kleszczowego wiosenno-letniego zapalenia mózgu, które mogą być przekazywane transstadialnie oraz transowarialnie na następne pokolenie kleszczy.

Wykrywanie. Jak w przypadku Ixodes ricinus. Oznaczany na podstawie cech podanych w tab. 5.1.

Otwór płciowy zarysowany w kształcie łuku. Brak wyraźnej bruzdy przy tylnym obrzeżu idio- somy. Biodra drugiej pary nóg węższe niż trzeciej i czwartej, nie zwężają się ku tyłowi.

Hipostom z wierzchołkiem zaokrąglonym, zaopatrzonym w przytępione ząbki. Tylna krawędź gna- tosomy prosta. Biodra pierwszej pary nóg na tylnej krawędzi mają błoniaste rąbki. Trzy boczne zęby hipostomu zwiększają się ku tyłowi.

Zarys otworu płciowego prawie prosty. Wyraźna bruzda dookoła obrzeża idiosomy. Biodra drugiej pary nóg podobne do pierwszej i trzeciej.

Hipostom z wierzchołkiem w kształcie ostrego łuku, zaopatrzonym w ostre ząbki. Tylna krawędź gnatosomy wypukła. Biodra pierwszej pary nóg nie mają błoniastych rąbków. Trzy boczne zęby hipostomu równej wielkości.

Gat. typ.: Acarus reticulatus Fabricius, 1794 Syn.: Dermacentorpictus (Hermann, 1804)

Leave a Reply