postheadericon Jałowa martwica

Jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, choroba Blounta (necrosis aseptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej „po turecku” (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Martwica ta jest łatwa do wyleczenia w okresie zmian wczesnych, a bardzo trudna w okresach zaawansowanych (III, IV). Podobne zmiany mogą powstać po uszkodzeniu chrząstki wzrostowej i w chorobach układowych.

Choroba występuje w dwóch postaciach: 1) dziecięcej, częściej obustronnej, cechującej się szpotawością kolan, do czego dołącza się rozciągnięcie więzadła pobocznego strzałkowego oraz wyrównawcza stopa płasko-koślawa 2) młodzień- czej, najczęściej jednostronnej. W obrazie rentgenowskim widoczne jest wydłużenie, obniżenie i spłaszczenie cienia kłykcia przyśrodkowego. Chrząstka wzrostowa strony przyśrodkowej przebiega skośnie ku dołowi, jest zwężona, o nieregularnych zarysach.

Leave a Reply