postheadericon Istnienie pól tkliwości

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że istnienie pól tkliwości nie ma znaczenia diagnostycznego, ich rozmieszczenie zaś może wprowadzać w błąd. Tak więc nastrzyknięcie więzadła nadkolcowego w rejonie Lj-Sj hipertonicznym roztworem fizjologicznym soli może zwiększyć miejscowy ból oraz ból z przeniesienia w okolicy stawów krzyżowo-biodrowych, pośladków, a także na tylnej powierzchni ud. Podobnie może występować tylko tkliwość z przeniesienia. Górno-zewnętrzny kwadrat pośladka jest normalnie tkliwy przy głębokim ucisku. Po wstrzyknięciu hipertonicznego fizjologicznego roztworu soli w więzadło nadkolcowe kwadrat ten staje się wyjątkowo tkliwy co więcej, tkliwość przy ucisku dotyczy okolicy stawów krzyżowo-biodrowych oraz tylnej powierzchni uda. Nie powinno to skłaniać lekarza do myślenia, że przyczyna bólu leży głęboko, właśnie w tej okolicy. Myślenie takie jeszcze niedawno powodowało pomyłki diagnostyczne-rozpoznawano mylnie chorobę stawów krzyżowo-biodrowych (Mac Nab).

W tym miejscu należy przypomnieć, że niestabilność stawu krzyżowo-biodrowe- go może zaistnieć tylko po uszkodzeniu wyjątkowo mocnego więzadła bio- drowo-lędźwiowego, najważniejszego elementu złożonego systemu więzadłowego tych stawów.

Oprócz znaczenia identyfikującego (imię i nazwisko, data urodzenia itp.) dane personalne służą do porównania wieku biologicznego z wiekiem kalendarzowym chorego. Adres, oprócz funkcji zapewniającej łączność lekarza z chorym, informuje o środowisku badanego, możliwościach przeprowadzenia leczenia i doleczania itp.

Zawód informuje o wymaganiach, jakie stawia życie narządowi ruchu badanego. Niekiedy trzeba bliżej sprecyzować rodzaj wykonywanej pracy, gdyż może on mieć podstawowe znaczenie w ustaleniu planu leczenia .

Leave a Reply