postheadericon Inicjowanie syntezy DNA

Jest również prawdopodobne, że inicjowanie syntezy DNA i mitozy są regulowane genetycznie. Można przypuszczać, że w genomie komórek istnieje tzw. „operon(y) mitozy”, którego uczynnienie doprowadza do syntezy enzymów przygotowujących komórkę do mitozy (synteza DNA, gromadzenie energii itp.). Oprócz takiego operonu istnieje także „operon(y) tkankowy”, który w stanie czynnym syntetyzuje enzymy decydujące o pełnieniu przez komórkę jej specjalistycznych funkcji. Czynność tych dwóch operonów wyklucza się, tzn. w stanie, w którym czynny jest „operon mitozy”, „operon tkankowy” pozostaje zablokowany i odwrotnie.

Pomimo że hipoteza działania dwóch operonów upraszcza znacznie objaśnienie regulacji mitozy, to jednak tłumaczy ona zanikanie zdolności komórki do dzielenia się w miarę jej różnicowania się.

Leave a Reply